Het Smartengeldboek

 

Het Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hét naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriële schade.
De 20e druk is wederom een richtinggevende verzameling rechtspraak geworden, verzameld en bewerkt door mr. Machteld Donkerlo en mr. Marieke van Werkhoven. De uitspraken zijn overzichtelijk per letselsoort gerubriceerd, voorzien van een omschrijving van de zaak.
Het Smartengeldboek is in de eerste plaats bedoeld voor deskundigen in de letselschaderegeling. Een particulier/niet deskundige kan het boek gebruiken als indicatie en ter informatie, maar wordt geadviseerd deskundige hulp in te schakelen voor het beoordelen van de schade.

Fysiek én Online
Sinds oktober 2012 komt het fysieke boek jaarlijks uit en krijgen abonnees online toegang tot alle uitspraken van het Smartengeldboek.

Indeling
De uitspraken zijn in vijf hoofdgroepen ingedeeld:
– Smartengeld na ongeval
– Smartengeld na medische fout
– Smartengeld na mishandeling
– Smartengeld bij niet-letsel
– Smartengeld na voeging

Iedere hoofdgroep is onderverdeeld in rubrieken naar de aard van het letsel.
De uitspraken betreffen veelal meervoudige letsels. Op een paar uitzonderingen na is iedere uitspraak echter slechts éénmaal opgenomen, waarbij ernaar is gestreefd de uitspraak te plaatsen in de rubriek die voor het letsel in de betreffende uitspraak het meest van invloed is geweest op de hoogte van het smartengeldbedrag.

De uitspraken die nieuw zijn ten opzichte van de 19e druk (2014) kunt u herkennen aan een * bij het nummer.
Per rubriek wordt begonnen met het laagste, naar september 2014 geïndexeerde, bedrag. Dit bedrag is vet gedrukt. Daaronder staat het oorspronkelijk door de rechter toegewezen bedrag. Het geëiste bedrag wordt niet vermeld. Indien het oorspronkelijk toegewezen bedrag en het geëiste bedrag hetzelfde zijn, wordt vermeld “cfm eis”. Alle bedragen zijn op hele euro’s naar boven afgerond.

In de 20e druk besteedt prof. mr. L.T. Visscher aandacht aan de QALY-methode in zijn artikel getiteld 'Over stagnatie, achteruitgang, bevriezing en stilstaand water: hoe hoog zou smartengeld bij letselschade eigenlijk moeten zijn?'. Dit artikel vindt u hier.

In de 19e druk was een artikel opgenomen van prof. mr. Niels Frenk over de stagnerende smartengeld bedragen getiteld 'De waarde van smartengeld'. Dit artikel vindt u hier.  

Het beschouwende artikel, getiteld 'Smartengeld in Nederland anno 2012: tijd voor een steen in stilstaand water?' van prof. mr. Ton Hartlief uit de 18e druk leest u hier.

Het artikel van mr. Geertruid van Wassenaer uit de 18e druk leest u hier.

Meer informatie over abonneren vindt u hier.