Het Smartengeldboek

 

Het Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hét naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriële schade.
De 24e druk (2019) is wederom een richtinggevende verzameling rechtspraak geworden, verzameld en bewerkt door mr. Machteld Donkerlo. De uitspraken zijn overzichtelijk per letselsoort gerubriceerd, voorzien van een omschrijving van de zaak.
Het Smartengeldboek is in de eerste plaats bedoeld voor deskundigen in de letselschaderegeling. Een particulier/niet deskundige kan het boek gebruiken als indicatie en ter informatie, maar wordt geadviseerd deskundige hulp in te schakelen voor het beoordelen van de schade.

Fysiek én Online
Sinds oktober 2012 komt het fysieke boek jaarlijks uit en krijgen abonnees online toegang tot alle uitspraken van het Smartengeldboek.

Indeling
De uitspraken zijn in vijf hoofdgroepen ingedeeld:
– Smartengeld na ongeval
– Smartengeld na medische fout
– Smartengeld na mishandeling
– Smartengeld bij niet-letsel
– Smartengeld na voeging

Iedere hoofdgroep is onderverdeeld in rubrieken naar de aard van het letsel.
De uitspraken betreffen veelal meervoudige letsels. Op een paar uitzonderingen na is iedere uitspraak echter slechts éénmaal opgenomen, waarbij ernaar is gestreefd de uitspraak te plaatsen in de rubriek die voor het letsel in de betreffende uitspraak het meest van invloed is geweest op de hoogte van het smartengeldbedrag.

Voor een verdere toelichting bij het raadplegen van de uitspraken verwijzen wij u graag naar deze pagina.

Via deze link kunt de artikelen lezen die in de afgelopen uitgaven van het Smartengeldboek hebben gestaan.

Meer informatie over abonneren vindt u hier.