Hulp bij

 

De Letselschaderaad

De Letselschade Raad probeert door middel van een Gedragscode en richtlijnen met daarin normbedragen het behandelingsproces te harmoniseren. Om ervoor te zorgen dat het proces duidelijk en snel verloopt en het slachtoffer zo min mogelijk hinder ondervindt.

Website De Letselschaderaad


Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp biedt ondersteuning aan slachtoffers, getuigen, inzittenden en nabestaanden van een verkeersongeluk. Zij ondersteunen ook de veroorzaker van het ongeluk. Dit doen ze niet als er sprake was van een misdrijf.

Na een verkeersongeluk kan Slachtofferhulp Nederland helpen met:
•    Advies over de vergoeding van letselschade en blikschade. Als er sprake was van een misdrijf (bijvoorbeeld rijden onder invloed), begeleidt Slachtofferhulp het slachtoffer in het strafproces.
•    Praktische hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woning.
•    Emotionele ondersteuning, een luisterend oor, iemand die meedenkt en daar waar mogelijk ondersteunt om de draad weer op te pakken.

Website Slachtofferhulp Nederland


Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp heeft een Slachtofferwijzer gemaakt.

SlachtofferWijzer.nl biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. U vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kunt u terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kunt u via de website een veilige opvangplek zoeken.