Hulp bij

 

Verkeersslachtofferlijn

Bij de Verkeersslachtofferlijn kunnen slachtoffers van een verkeersongeval gratis deskundig advies krijgen van één van de ervaren medewerkers. Zij kunnen uitgebreide en actuele informatie geven op vragen als; wie is aansprakelijk, hoe verhaal ik de schade, heb ik recht op smartengeld? uitgebreide en actuele informatie.

De Verkeersslachtofferlijn kan u helpen keuzes te maken. Wikkelt u zelf uw schade af of schakelt u een professional (belangenbehartiger) in zo als een rechtsbijstandverzekering of letselschadebureau.

Een belangenbehartiger kan de tegenpartij aansprakelijk stellen en een voorschot voor het slachtoffer vragen. Het definitief verhalen van de schade kan pas als het letsel geconsolideerd is, d.w.z. niet meer verder kan genezen door medische behandeling. Meestal vindt voor de beoordeling van de ernst van de blijvende invaliditeit een medisch onderzoek plaats.

Voor het regelen van letselschade is mede door de termijn van consolidatie van het letsel langdurige begeleiding nodig.

De kosten daarvan kunnen doorgaans grotendeels op de aansprakelijke tegenpartij worden verhaald.

Contact:

Voor online informatie voor slachtoffers ga naar anwb.nl/juridisch-advies/aanrijding-en-dan

Verkeersslachtofferlijn* tel. 088 269 7766


* De verkeersslachtofferlijn is gespecialiseerd in vragen over letsel en het verhalen van letselschade. De jurist bespreekt uw situatie en onderzoekt of er een aansprakelijke tegenpartij is. Daarna verwijst de jurist u door naar een betrouwbare belangenbehartiger die uw zaak kan behandelen. De kosten van rechtsbijstand zijn in Nederland verhaalbaar op de aansprakelijke tegenpartij.


De Letselschaderaad

De Letselschade Raad probeert door middel van een Gedragscode en richtlijnen met daarin normbedragen het behandelingsproces te harmoniseren. Om ervoor te zorgen dat het proces duidelijk en snel verloopt en het slachtoffer zo min mogelijk hinder ondervindt.

Website De Letselschaderaad


Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp biedt ondersteuning aan slachtoffers, getuigen, inzittenden en nabestaanden van een verkeersongeluk. Zij ondersteunen ook de veroorzaker van het ongeluk. Dit doen ze niet als er sprake was van een misdrijf.

Na een verkeersongeluk kan Slachtofferhulp Nederland helpen met:
•    Advies over de vergoeding van letselschade en blikschade. Als er sprake was van een misdrijf (bijvoorbeeld rijden onder invloed), begeleidt Slachtofferhulp het slachtoffer in het strafproces.
•    Praktische hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woning.
•    Emotionele ondersteuning, een luisterend oor, iemand die meedenkt en daar waar mogelijk ondersteunt om de draad weer op te pakken.

Website Slachtofferhulp Nederland


Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp heeft een Slachtofferwijzer gemaakt.

SlachtofferWijzer.nl biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. U vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kunt u terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kunt u via de website een veilige opvangplek zoeken.