Hulp bij (externe organisaties)

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig onderdeel van de Rijksoverheid. Het verstrekt eenmalige uitkeringen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Ook nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en dood-door-schulddelicten en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf komen per 1 januari 2019 in aanmerking voor een uitkering. Het Schadefonds erkent daarmee namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.
Welke hulp biedt het Schadefonds? Slachtoffers van geweldsmisdrijven lopen soms niet alleen ernstig psychisch of fysiek letsel op, maar kunnen door dit letsel ook schade lijden. Het is niet altijd eenvoudig deze schade vergoed te krijgen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan – als de schade niet op een andere manier is vergoed – het slachtoffer dan financieel tegemoetkomen. Deze tegemoetkoming draagt bij aan minder geldzorgen, maar vooral ook aan een gevoel van erkenning van het onrecht dat is aangedaan.

Klik hier voor het artikel over het Schadefonds Geweldsmisdrijven dat in het Smartengeldboek 2019 heeft gestaan.

Meer informatie:
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag
Tel.: (070) 414 2000
Website: www.schadefonds.nl
E-mail: info@schadefonds.nl  


De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling. De Letselschade Raad probeert door middel van een Gedragscode en richtlijnen met daarin normbedragen het behandelingsproces te harmoniseren om ervoor te zorgen dat het proces duidelijk en snel verloopt en het slachtoffer zo min mogelijk hinder ondervindt. Via deze link vindt u een overzicht van de verschillende richtlijnen.

Meer informatie:
De Letselschade Raad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
T 088 - 33 22 555
Website: www.deletselschaderaad.nl  
E-mail: info@deletselschaderaad.nl


Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Bent u slachtoffer, getuige of nabestaande? Dan ondersteunt Slachtofferhulp Nederland u op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Deze hulp is gratis en overal in Nederland.

Meer informatie:
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Wilt u meer informatie over uw rechtszaak? Wilt u uw verhaal aan iemand kwijt? Neem dan gerust contact met slachtofferhulp op via het contactformulier of bel hen op 0900-0101 (09.00-17.00, lokaal tarief).
Website (contactformulier): www.slachtofferhulp.nl/contact Binnen 2 werkdagen neemt een van de medewerkers contact met u op.


Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds steunt projecten en organisaties die actief zijn over de hele breedte van het werkveld van de slachtofferhulpverlening. Zij maken zich sterk voor slachtoffers van seksueel misbruik, slachtoffers van huiselijk geweld en mensen bij wie is ingebroken, maar ook voor mensen die betrokken waren bij een ongeval, slachtoffers van mensenhandel of de nabestaanden van een vermoord familielid. Een nieuwe groep die op hulp kan rekenen zijn slachtoffers van medische fouten.
Het Fonds heeft een Slachtofferwijzer gemaakt. SlachtofferWijzer.nl biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. U vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kunt u terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kunt u via de website een veilige opvangplek zoeken.

Meer informatie:
Fonds Slachtofferhulp
Bezoekadres: Louis Couperusplein 2
2514 HP te Den Haag
Telefoon: 070 363 59 36
Website: www.fondsslachtofferhulp.nl
E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl