Informatie over abonnementen en prijzen

 

Sinds oktober 2012 brengen wij jaarlijks een nieuwe uitgave van het Smartengeldboek uit. Deze fysieke uitgave is inclusief toegang tot alle uitspraken online. De voor u relevante uitspraken zijn met de gebruiksvriendelijke online zoekmachine makkelijk te vinden, vergelijken en te bewaren. Begin januari 2019 is de 24e uitgave verschenen. Het is niet mogelijk om alleen het boek, dus zonder online toegang, te bestellen.

Abonnementsvormen

Er zijn twee abonnementsvormen: de combinatie van de fysieke uitgave én online toegang, of enkel online toegang. 
Bent u abonnee op Verkeersrecht? Dan krijgt u per Verkeersrecht abonnement 50% korting op het boek inclusief online toegang (1 abonnement op Verkeersrecht geeft dus recht op 1x korting voor een abonnement op het Smartengeldboek). De korting geldt alleen indien uw abonnement op Verkeersrecht via ANWB is afgesloten. Bij abonnementen via externe uitgeverijen zoals bijvoorbeeld Kluwer, Legal Intelligence of Rechtsorde geldt dit niet. 

Per abonnee heeft u 1 persoonlijk account. Het is niet mogelijk om met meerdere personen tegelijkertijd op dit account in te loggen. 

 

Abonnement prijzen 2019

Niet Verkeersrecht abonnees

Verkeersrecht abonnees

Smartengeldboek 2019 + online toegang tot smartengeld.nl*

€ 110,-
€ 80,-**

€ 55,-
€ 40,-***

Enkel online toegang tot smartengeld.nl*

€ 80,-
€ 50,-

€ 80,-
€ 50,-

* t/m 31 december 2019, prijzen excl. BTW

** prijs valt uiteen in 2 delen: € 55,- mbt het boek (9% BTW) en € 25,- mbt de online toegang (21% BTW)

*** prijs valt uiteen in 2 delen: € 27,50 mbt het boek (9% BTW) en € 12,50 mbt de online toegang (21% BTW)


Abonnementsduur

Een abonnement loopt vanaf het moment van afsluiten tot en met 31 december van een kalenderjaar. Uw abonnement kunt u vóór 15 november van een kalenderjaar bij ANWB opzeggen. Indien u niet opzegt, wordt het abonnement automatisch verlengd voor één jaar. Opzeggen kan per brief of per mail (via smartengeld@anwb.nl).

Voor grote organisaties die meer dan 20 abonnementen willen afsluiten, hebben wij een speciaal tarief. Informeert u naar de mogelijkheden via smartengeld@anwb.nl.

Omzetten abonnement

Wilt u uw abonnementsvorm omzetten van de combinatie Boek+Online of andersom? Stuur dan een email naar smartengeld@anwb.nl.

Online abonnement

Wilt u enkel online toegang, dan kunt u hiervoor kiezen door dit bij ‘Abonneren’ aan te geven. Ook via de boekhandel kan voor dit abonnement gekozen worden; u ontvangt dan een voucher met een unieke inlogcode. Na het invullen van deze code wordt automatisch de keuze "Online abonnement via boekhandel" aangevinkt.

Heeft u het Smartengeldboek via de boekhandel gekocht?

In het boek zit een voucher met uw unieke inlogcode. Deze code geeft u online toegang t/m 31 december 2019. Bij het activeren van de code kunt u aangeven de toegang op 31 december 2019 te willen beëindigen.  

ISBN 978-90-814175-9-4 (boek+online, 24e druk, 2019-editie)
ISBN 978-90-814175-3-2 (online)

Abonneren? Klik hier!