Over Smartengeld

 

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Het gaat namelijk om niet zichtbare schade, die moeilijk in bedragen is vast te leggen. Het bepalen van smartengeld kan een langdurig proces zijn, aangezien pas bij een medische eindsituatie (letsel is genezen of er is geen verbetering mogelijk) de hoogte van het smartengeld berekend wordt. In Nederland is het alleen mogelijk om smartengeld te eisen als slachtoffer. Naasten of nabestaanden komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Wel is het mogelijk om zogenoemde shockschade te claimen, wanneer hij of zij direct is geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van het ongeval.

Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld kijkt een deskundige naar rechterlijke uitspraken in concrete vergelijkbare gevallen. De belangrijkste uitspraken worden gebundeld in het Smartengeldboek, uitgegeven door ANWB. Deze uitgave is bestemd voor de vakwereld: juristen van de overheid, verzekeringsmaatschappijen, advocaten en letselschadebehandelaars. Meer informatie over het Smartengeldboek vindt u hier