2067 | man | 22 jaar | student journalistiek | 05-02-1997

 
Nummer: 
2067
Geïndexeerd bedrag : 
€ 32.771,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 32.000,-

Rijdend op zijn scooter frontaal in botsing gekomen met een tegemoet komende bromscooter. Als gevolg van dit ongeval heeft hij meervoudig letsel opgelopen, te weten: een schedelbasisfractuur en een hersenkneuzing, breuken in onder andere het neusbot, de oogkassen, jukbeenderen en onderkaak, een wond in zijn rechter bovenbeen en een beschadiging aan de nekwervels. Ook heeft hij 8 tanden en veel bloed verloren. In het ziekenhuis heeft hij een spoedoperatie van 10 uur ondergaan. Daarna is hij op de IC behandeld; de eerste 15 dagen in sedatie, een kunstmatig coma, waarvan de eerste 10 dagen in kritieke toestand. Een maand na het ongeval is hij uit het ziekenhuis ontslagen. Na verschillende medische behandelingen gedurende meerdere jaren, waaronder operaties en revalidatie, resteren met name klachten op cognitief gebied, geheugenproblemen en concentratie- en aandachtstoornissen. Daarnaast ervaart hij fysieke klachten. Hij heeft soms last van rug- en nekklachten en hoofdpijn. Reuk en zicht zijn aangetast en zijn kaakgewricht springt regelmatig ‘op slot’. Bijna 4 jaar na het ongeval heeft hij zijn opleiding journalistiek afgerond. Het is hem daarna echter niet gelukt, ondanks grote inspanningen daartoe, om een betaalde baan (als journalist) te krijgen.
De neuroloog heeft o.a. vastgesteld dat hij zowel bij de ADL als bij zijn werk last heeft van geheugen- en concentratiestoornissen, dat hij snel vermoeid is en niet goed tegen drukte kan. Met betrekking tot hobby’s, sport en vrije tijd heeft de deskundige het volgende opgemerkt: hij speelde en speelt poolbiljart, maar kan het niet meer zo goed als voorheen omdat hij zich minder goed kan concentreren. Hij luistert graag naar muziek, leest en reist graag. Momenteel beschouwt hij ook het houden van de rondleidingen als hobby. Daarnaast loopt hij hard en is hij in training voor een marathon. In de zomer is hij fysiek veel bezig met watersport en fietsen, in de winter onder andere skiën.
Er is sprake van 15% F.I. op neurologisch gebied. Ten aanzien van de reuk- en smaakproblematiek zijn er in het dagelijks leven, bij de vrijetijdsbesteding en bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden geen relevante beperkingen. Bij de loonvormende arbeid die hij deed, zijn deze beperkingen er ook niet, maar dit zou wel het geval zijn wanneer hij bijvoorbeeld in de culinaire wereld zou werken.
Ter onderbouwing van zijn smartengeldvordering heeft hij gewezen op de jonge leeftijd waarop het ongeval hem is overkomen, op de ernst van het daarbij veroorzaakte letsel, op de zware operaties die hij heeft moeten ondergaan en het langdurige revalidatietraject dat hij heeft moeten doorlopen, op de medische behandelingen die hij op tandheelkundig gebied nog steeds moet ondergaan, op zijn blijvende invaliditeit en volledige arbeidsongeschiktheid als gevolg van het ongeval, op psychische gevolgen, waaronder depressiviteit, op de beperkingen als gevolg van het ongeval en de lange duur van de schaderegeling en daarbij behorende huisvestingsproblemen.
Bij de toekenning van de smartengeldvergoeding overweegt de Rb., afgezien van de 15% F.I. op neurologisch gebied, dat hij, naast de fysieke beperkingen, het meest lijdt onder het feit dat hij zijn droom journalist te worden, waar hij (veel) talent voor bleek te hebben, niet heeft kunnen najagen.
Naast de toegekende smartengeldvergoeding acht de Rb. een vergoeding van wettelijke rente groot € 42.000 billijk, zodat er oorspronkelijk een totaalbedrag (incl. wettelijke rente) van € 74.000 is toegekend.