2148 | vrouw | medewerker debiteurenbeheer | 04-10-2014

 
Nummer: 
2148
Geïndexeerd bedrag : 
€ 40.000,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 40.000,-

Zij is door een hond in haar bovenarm gebeten, als gevolg waarvan zij zeer ernstig letsel heeft opgelopen, te weten meerdere wonden in haar bovenarm met net boven de elleboogsplooi een groot weke delendefect. 10 dagen na het bijtincident is zij geopereerd door de plastisch chirurg die plastieken heeft uitgevoerd door met rug- en beenspieren haar bovenarm weer van spieren te voorzien. De beenspier stierf echter af en moest worden verwijderd. De chirurg verwachtte toen al een langdurig revalidatietraject. Ze is door het letsel volledig a.o. geraakt en ondervindt beperkingen in haar algemeen dagelijks leven incl. haar huishoudelijke taken door een beperkte mobiliteit en krachtsverlies van haar rechterarm. Bij haar vordering voor smartengeld heeft zij onder andere aangevoerd dat sprake is van ontsieringen op haar lichaam en dat zij naast het zware lichamelijke letsel ook een meervoudig PTSS heeft opgelopen, waarvoor zij nog steeds intensieve psychologische behandeling ondergaat.
(te vermeerderen met wettelijke rente vanaf datum bijtincident, 4-10-2014)