2153 | man | 35 jaar | docent aan de Faculteit Diergeneeskunde | 04-01-2001

 
Nummer: 
2153
Geïndexeerd bedrag : 
€ 30.000,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 30.000,-

Op 4-1-2001 heeft hij zich gemeld bij de SEH vanwege hevige buikpijn. Er werd een galblaasontsteking geconstateerd, waarna de galbaas dezelfde dag operatief is verwijderd. Bij deze operatie is een horizontale snede over de buik gemaakt, parallel aan de buikspieren. Vanwege aanhoudende klachten is hij de volgende dag weer geopereerd, waarbij een verticale snede van 24 cm over zijn buik is gemaakt. Tijdens deze operatie bleek dat niet alleen de galblaas was verwijderd, maar ook het verbindingskanaal tussen de lever en de dunne darm, waardoor in de lever aangemaakte gal terechtkwam in de darmen. Op 26-2-2001 is hij opnieuw geopereerd en is de verbinding tussen de lever en de dunne darm hersteld. Na nog een complicatie nadien (darmperforatie) is hij 'hersteld’. De periode vanaf de eerste operatie tot april 2001 werd gekenmerkt door een steeds terugkerende enorme pijn in zijn rechter bovenbuik en meerdere operaties.
In juni 2004 was sprake van een breuk op het verticale litteken op zijn buik. Dit ging gepaard met pijn in zijn onderbuik en in het litteken. De littekenbreuk is op 29-6-2004 operatief hersteld met een zogenaamde 'Ramirez plastiek'. Daarbij is een deel van de platte buikspieren (de verbinding tussen de spiergroepen aan de voorzijde van de buik, het 'wasbordje', en de rug) verlegd, zodanig dat deze deels over het wasbordje liggen. Hiermee wordt voorkomen dat er teveel druk op het verticale litteken ontstaat en is de kans op een nieuwe breuk geminimaliseerd. Een periode van herstel, fysiotherapie en het langzaam opbouwen van de activiteiten brak weer aan, totdat in 2009 in toenemende mate opnieuw pijnklachten in de linker buikhelft ontstonden en een harde zwelling/streng in de buikwand (een enigszins gecalcificeerde draingang) is geconstateerd die later operatief is verwijderd. Bij flexie van de buikwand blijft hij pijnklachten houden. Deze klachten worden uiteindelijk ook chronisch en dagelijks, en worden veroorzaakt door de bindweefselgroei in het buikgebied rond de inwendige littekens en de verklevingen van dit bindweefsel. Hij ervaart klachten bij de ADL, zitten, slapen, bukken en heeft sinds de eerste operatie en door diverse medicijnen chronische darmklachten: afwisselend obstipatie en diarree.
Bij de bepaling van de omvang van het smartengeld betrekt de Rb. o.a. de discussie die gaande is over de hoogte van de vergoedingen voor immateriële schade. Door het intensieve medische traject, de (in totaal 5) operaties en de complicaties de eerste jaren na de fout (hij heeft tussen 4-1-2001 en 3-7-2007 51 dagen in het ziekenhuis gelegen) heeft hij zijn droom van een carrière in de wetenschap (diergeneeskunde) niet kunnen waarmaken, althans zijn de kansen daarop door zijn frequente afwezigheid in 2001 in ieder geval aanzienlijk verminderd. Hij is voor bijna 40% a.o. verklaard. Daarnaast heeft hij niet zozeer aanvalsgewijze klachten, maar leeft hij voortdurend, ook 's nachts, met pijn (ook vanwege de bindweefselverklevingen), in die zin dat hij zijn hele doen en laten en houding daarop moet aanpassen, constant (pijnstillende) medicijnen moet slikken, nog steeds (keurings)artsen ziet, een percentage van 15% b.i. is vastgesteld, nog los van de omstandigheid dat hij zijn buik omschrijft als een soort heuvellandschap. Ook hebben zijn klachten uiteindelijk geleid tot aanpassing van zijn werk, hij is niet meer werkzaam als praktiserend dierenarts, en zijn werktijden. Ook zijn toekomst is wat dit betreft onzeker, mede omdat het risico van stenose bestaat.
(op het toegekende bedrag komt in mindering het eerder door het ziekenhuis betaalde voorschot op de immateriële schadevergoeding ad € 25.000,-; te vermeerderen met wettelijke rente vanaf datum 1e operatie, 4-2-2001)