Nummer: 
2208
Geïndexeerd bedrag : 
€ 256.035,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 250.000,-

Op straat is hij slachtoffer geworden van een ernstige mishandeling. Hij is van achter 2 keer heel hard tegen zijn hoofd geslagen, waardoor hij viel. De verdachte heeft daarna, toen hij weerloos op de grond lag, vele malen op zijn hoofd geslagen, waarbij het volgens een getuige leek of zijn hoofd een boksbal was. Als gevolg van dit excessieve geweld heeft hij een ernstige hersenbeschadiging opgelopen; bovendien heeft het incident ook toevallige toeschouwers ernstig geschokt. Hem en zijn dierbaren is onnoemelijk veel leed aangedaan. Van een leven zoals hij dat met zijn dierbaren leefde voorafgaande aan dit geweld, zal geen sprake meer kunnen zijn.
Volgens een arts verkeert hij in een continue staat van verlaagd of minimaal bewustzijn. De arts concludeert verder dat voor deze situatie geen behandeling mogelijk is en dat hij altijd in deze vegetatieve toestand zal blijven. In zijn (overigens magere; red. Smartengeld) motivering bij de toekenning van het smartengeld overweegt het hof dat het toegewezen bedrag slechts een fractie vertegenwoordigt van de gederfde levensvreugde.
(te vermeerderen met wettelijke rente vanaf datum mishandeling, 11-11-2015; vernietiging Rb. Rotterdam d.d. 4-8-2016, parketnr. 10-811190-15, die € 175.000,- toewees)