Nummer: 
2297
Geïndexeerd bedrag : 
€ 110.990,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 110.000,-

Toen hij 2 was is bij hem, in 2001, een besnijdenis uitgevoerd door een huisarts en een uroloog, maar deze ingreep is niet goed verlopen, als gevolg waarvan zijn penis gedeeltelijk moest worden geamputeerd. Ten tijde van het vonnis heeft hij reeds 13 (operatieve) ingrepen ondergaan. De penisreconstructie is nog niet afgerond en er zal/zullen nog één of meerdere vervolgoperatie(s) moeten plaatsvinden. 17 jaar na de mislukte ingreep gaat het niet goed met hem op school. Verder is hij onder behandeling bij een klinisch psycholoog/psychotherapeut vanwege schaamte, pijnklachten en een negatief toekomstbeeld. Bij hem is sprake van een evidente PTSS als gevolg van de mislukte besnijdenis. Bij de vaststelling van het smartengeld overweegt de Rb. dat hij door de mislukte besnijdenis ernstig en blijvend letsel aan zijn penis heeft opgelopen, als gevolg waarvan hij al sinds tweejarige leeftijd dagelijks lichamelijke en emotionele klachten en beperkingen ervaart. Het is aannemelijk dat hij als gevolg van het letsel ook in de toekomst klachten en beperkingen zal blijven ervaren. Nu de medische behandeling (reconstructie van de penis) echter nog niet volledig is afgerond en er dus nog geen medische eindtoestand is bereikt, is een inschatting van het verdere (medische) beloop van het letsel en de klachten en beperking op dit moment (nog) niet goed mogelijk. Verder houdt de Rb. rekening met de volgende omstandigheden: de vele operaties, het feit dat de vorm van zijn penis afwijkend is en lelijke, pijnlijke littekens heeft, plassen is pijnlijk en er is sprake van een sproeistraal en tussentijds urineverlies, en hij krijgt geen erecties en ejaculaties. Volgens de Rb. staat vast dat het letsel heeft geleid tot een blijvende verstoring in de beleving van zijn seksualiteit. Verder slaat de Rb. acht op het feit dat het letsel hem op zijn jonge leeftijd is toegebracht. Hij schaamt zich voor zijn geslachtsdeel en op sociaal en emotioneel vlak lijdt hij ernstig aan de gevolgen van de mislukte ingreep.
De Rb. neemt bij de begroting van het smartengeld in aanmerking dat het smartengeldniveau in Nederland de afgelopen decennia (ook ten opzichte van de ons omringende landen) is gestagneerd en deelt de algemene opinie zoals die ook in de literatuur veelvuldig naar voren komt dat een verhoging van het smartengeldniveau in Nederland wenselijk is.
Op het toegekende bedrag komen de  reeds eerdere betaalde (geïndexeerde) voorschotten op het smartengeld ad € 35.000,- in mindering, zodat er per saldo € 75.000,- verschuldigd is.