Nummer: 
2069
Geïndexeerd bedrag : 
€ 355,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 350,-

Insluiping en diefstal. Deze vrouw heeft psychische schade opgelopen doordat 2 verdachten (waarvan 1 vrouwelijke) zich middels inklimming onrechtmatig toegang hadden verschaft tot haar woning. Zij stond op dat moment op het punt om naar de condoleance van haar overleden echtgenoot te gaan. Ten gevolge van de insluiping heeft zij tijdens de condoleance en het afsluiten van de kist dubbele gevoelens ervaren. Voorts bleek bij thuiskomst dat het horloge van haar overleden man was verdwenen. Dit horloge had grote emotionele waarde voor haar. Verder waren een spaarpot en muntstukken gestolen. Sinds de inbraak is zij angstig zowel op straat als in haar eigen woning.
Bij de toekenning van het smartengeld heeft de Rb. acht geslagen op het bovenstaande en bovendien overwogen dat zij nog steeds de gevolgen van de insluiping en de diefstal ondervindt in haar dagelijks functioneren.
Haar zoon had ook smartengeld gevorderd. Hieromtrent overwoog de Rb. dat het strafbare feit zich niet in zíjn woning heeft afgespeeld. Hij kwam zijn moeder ophalen voor de condoleance van zijn overleden vader en is toen in haar woning geconfronteerd met beide verdachten, die daarop door hem zijn aangehouden. Het gehele gebeuren is van invloed geweest op de condoleance en de uitvaart van zijn vader en de wijze waarop hij afscheid heeft kunnen nemen van zijn vader. Aan hem heeft de Rb. oorspronkelijk € 200 toegekend.
(beide bedragen te vermeerderen met wettelijke rente vanaf datum insluiping, 22-12-2015)