Nummer: 
2149
Geïndexeerd bedrag : 
€ 6.000,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 6.000,-

Toen hij en zijn vriend zich met hun scooter op de pont over het IJ bevonden, begonnen een paar jongens (de verdachten) hen te sarren. Toen ze de pont afreden, heeft de hoofdverdachte met zijn scooter een aanrijding met de 2 mannen veroorzaakt, waarna de verdachte en zijn passagier direct van hun scooter zijn gesprongen en zonder enige aanleiding fors geweld op beide mannen gingen uitoefenen door genadeloos op hen in te slaan en te trappen. Volgens een getuige was het een afranseling waarbij de slachtoffers geen schijn van kans maakten. Zelfs toen de man uit deze casus bewegingloos, want bewusteloos, op de grond lag, bleven ze op hem inslaan. Aan zijn vriend werd bovendien een flying kick toegebracht terwijl hij weerloos op de grond lag.
De man uit de casus heeft zwaar lichamelijk opgelopen in de vorm van een schedelbreuk en bloeding in de hersenen. Hij ondervindt daar, aan jaar na dato, nog steeds dagelijks de gevolgen van. Aannemelijk is dat hij gedurende lange tijd de lichamelijke gevolgen van het door het geweld veroorzaakte hersenletsel zal blijven ondervinden. Zijn vriend heeft als door een wonder geen zwaar lichamelijk letsel opgelopen, maar kampt vooral met de psychische gevolgen van het jegens hen beiden uitgeoefende geweld. Volstrekt nodeloos is binnen een paar seconden het leven van 2 volstrekt onschuldige burgers, beiden vijftigers, overhoop gehaald. Het is bovendien niet aan verdachte en zijn mededaders te danken dat het geweld is gestopt. Het geweld is slechts door ingrijpen van omstanders beëindigd. Op deze getuigen heeft het gebruik van fors geweld bovendien veel indruk gemaakt.
Aan zijn partner is € 1.000,- toegekend vanwege het psychische letsel.
(te vermeerderen met wettelijke rente vanaf datum mishandeling, 16-10-2016)