2188 | meisje | 5 jaar | 24-12-1996

 
Nummer: 
2188
Geïndexeerd bedrag : 
€ 66.902,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 65.000,-

Ze is, toen ze 5 jaar oud was, betrokken geraakt bij een frontale botsing. Ze zat bij haar vader in de auto in een kinderzitje op de bijrijdersstoel. Als gevolg van dit zware ongeval heeft zij ernstig (hersen)letsel opgelopen, waardoor sprake is van tetraparese (verlamming van alle 4 de ledematen), van de benen meer dan de armen, cognitieve beperkingen, karakterverandering, mictie-veranderingen en vernauwing van de luchtpijp. Volgens de deskundige was er weliswaar geleidelijke verbetering van de functie van armen en handen, maar waren er forse persisterende beperkingen ten aanzien van de functie van de benen; ze is rolstoelafhankelijk. Daarnaast hebben zich contracturen (een niet normale stand (dwangstand) van een gewricht of lichaamsdeel) ontwikkeld van de heupen, knieën en spitsvoetstand, en is sprake van cognitieve beperkingen. Een neuroloog heeft verder verklaard dat er een relatieve eindtoestand is, waarbij echter te verwachten is dat de motoriek van de armen en handen geleidelijk achteruit zal gaan. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld heeft de Rb. de datum van het ongeval als peilmoment aangehouden. Daarbij heeft de Rb. acht geslagen op het feit dat zij door de tetraparese rolstoelafhankelijk is. Ze is voor een groot deel van haar dagelijkse verzorging en activiteiten afhankelijk van de hulp van derden. Bovendien ervaart ze dat ze hierdoor beperkt is in het aangaan en onderhouden van relaties en het krijgen van een partner. Naast de fysieke beperkingen is ook sprake van cognitieve stoornissen waardoor ze beperkingen ondervindt ten aanzien van de snelheid van informatieverwerking en de selectieve, verdeelde en volgehouden aandacht. Ze heeft met uiterste en bewonderingswaardige inspanning en veel hulp, zonder doublures of vertraging, de basis- en middelbare school en een HBO-opleiding afgerond, waardoor zij – zij het beperkt, namelijk voor aanvankelijk 14 uur en thans 10 uur per week – deel kan nemen aan het economisch verkeer. Op de toegekende vergoeding (incl. de wettelijke rente) komen de door de verzekeraar reeds verstrekte voorschotten (€ 34.034,- in 1998 en € 20.000 in 2015) in mindering.
(te vermeerderen met wettelijke rente vanaf datum ongeval, 24-12-1996)